Učna ura četrtek, 4. 6. 2020: Površina in prostornina kocke in kvadra, ponavljanje in utrjevanje

Površina in prostornina kocke in kvadra, ponavljanje in utrjevanje

Danes bomo ponavljali in utrjevali že pridobljeno znanje. Najprej poskušajte rešiti naslednje naloge.

Po končanih nalogah si poglejte postopke reševanja v videu.

Naloge za samostojno utrjevanje

Rešite še naslednje naloge:

Rešitve najdete v zavihku rešitve