Računalništvo-urejanje besedil

Računalništvo – Urejanje besedil je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci pridobite tista temeljna znanja računalniško-informacijske pismenosti, ki so potrebna v življenju in pri nadaljnjem izobraževanju.

Učenci se boste naučil in spoznali pri tem izbirnem predmetu:

računalnik in razvoj računalništva,
vhodne enote računalnika (miška, tipkovnica, dig. fotoaparat, mikrofon),
pomnilne enote (RAM, ROM, disk, SSD, pomnil. USB, CD, DVD, Blu-ray),
centralno procesno enoto (mikroprocesor, matična plošča),
izhodne enote (prikazovalnik, tiskalnik, zvočniki),
programsko opremo računalnika (sistemska programska oprema – operacijski sistemi, uporabniška programska oprema),
osnove dela v okolju Windows, Linux in Mac OS X,
delo z datotekami in mapami (ustvarjanje, preimenovanje, prenos in brisanje datotek ter map, odpiranje, shranjevanje in tiskanje datotek),
kaj so programski virusi in zaščita pred njimi,
delo z urejevalnikom besedil (Microsoft Word 2016, Microsoft Office 365, LibreOffice Writer),
temeljna pravila oblikovanja besedil,
zahtevnejše urejanje besedila,
z risarskim programom izdelati točkovno sliko in jo vriniti v besedilo,
izdelati tabelo in pripraviti kazalo literature, slik in vsebine ter stvarno kazalo,
vstaviti glavo in nogo dokumenta, sprotne opombe,
iskati podatke na internetu,
poslati sporočilo po elektronski pošti in na prejeto sporočilo odgovoriti.

Predmet je prilagojen predznanju učencev in je namenjen tako začetnikom kot tudi učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom, saj svoje znanje nadgrajujejo z zahtevnejšimi vsebinami. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri pisanju referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog pri drugih predmetih.

Vsak učenec dela za svojim računalnikom ter na koncu samostojno izdela projektno nalogo, pri kateri si temo izbere sam. Računalnik doma ni potreben.

Predmet je brezplačen, poteka eno uro tedensko.

učiteljica Teja Demič

Verstva in etika

Vse, ki vas zanima zakaj ljudje že tisočletja verujejo in želite podrobneje spoznati različna verstva in se poglobiti v religije s spoznavanjem njihovega obredja, simbolizma in odnosa do drugih skupnosti, kjer se kaže njihov vrednostni in etični sistem, vabim, da izberete predmet VERSTVA IN ETIKA in skupaj potujemo skozi čas in svet ter odkrivamo skrivnosti in znanja o religijah in njihovih značilnostih ter spoznavamo vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij. Skupaj bomo tudi razvijali sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in pripravljen sporazumno reševati konflikte .

Izbirni predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. Je trileten predmet, ki ga ima učenec  možnost izbrati tudi za eno leto ali dve, saj so vsebine razdeljene v tri zaokrožene celote. V sedanjem času prihaja do vedno večjih stikov med različnimi kulturami in svetovi. Verstva postajajo vedno bolj del naše vsakdanjosti in je njihovo poznavanje bistveno za razumevanje sodobnega sveta. Tematika s področja verstev in etike vključuje raznovrstne vzorce razmišljanja, pravila, običaje. Znanje s tega področja je koristno in potrebno za pridobitev splošne izobrazbe in prispeva k boljšemu poznavanju lastne tradicije in kulture.

Preko pogovorov, strokovne literature, izmenjave izkušenj, ogleda ppt predstavitev in kratkih filmov se bomo sprehodili skozi zgodovino verovanja in verstev, glede na interes pa bomo šli tudi na ogled izven šole. Glede na število učencev obstaja tudi možnost ekskurzije, ki bi bila povezana z manjšim denarnim stroškom, a bi omogočala tudi plačilo na obroke.

Učenci boste ocene pridobili s sodelovanjem med urami in projektnim delom.

učiteljica Bernarda Avsenik

Šport za sprostitev

Vsebine so: splošna kondicijska priprava, pohodništvo in gorništvo, tek na smučeh, nordijska hoja, badminton in  hokej ter vodne aktivnosti itd…

Nekaj ur pouka bomo izvajali tudi v strnjeni obliki.

Cena za posamezne vsebine : mini golf (3 eur), plavanje (11 eur) in bowling (5 eur), avtobusni prevoz (5 eur).

Nemščina 1, 2, 3

KAJ IMAJO SKUPNEGA ŠRAUFNCIGR, CUKR, ŠTRUDL IN KUFR ?  

Predstavitev obveznega izbirnega predmeta – NEMŠČINA 1, 2, 3

Besede iz naslova po pomenu niso prav nič sorodne, skupno pa jim je to, da vse izhajajo iz nemščine. V pogovornem jeziku smo si jih izposodili tudi pri nas. Pri izbirnem predmetu, ki poteka dve uri tedensko (dvakrat po eno uro), boste spoznali, da ni nemščina prav nič grozna in je lahko tudi zabavna.

Skupaj se bomo učili novih besed in slovnice z učbeniškim kompletom Prima Plus, delali bomo s pomočjo bloga, interaktivnih gradiv, se vključevali v projekte, poslušali glasbo, včasih se bomo tudi igrali, izvedli pouk izven učilnice, preizkušali nemško kulinariko in si dopisovali z vrstniki iz nemško govorečih dežel.

Ocene bomo pridobivali s sprotnim delom. Znanje, ki ga bomo pridobili, pa bo zelo koristno za nadaljevanje šolanja na srednjih šolah, ki imajo večinoma obvezni drugi tuji jezik.

Nemščina 1 je namenjena učencem 7. razreda in je nekakšno nadaljevanje neobveznega izbirnega predmeta iz 2. triade. Seveda pa se nam lahko pridružite tudi učenci, ki se z nemščino še niste srečali.

Nemščina 2 je namenjena učencem 8. razreda, ki nemščino že obiskujejo in želijo z učenjem nadaljevati ter razširiti svoje znanje.

Nemščina 3 je namenjena učencem 9. razreda, ki se že več let učijo tega jezika. V okviru tega predmeta načrtujemo tudi ekskurzijo v Avstrijo, ki za učence ni obvezna, je pa za mnoge prvi stik s kakšno izmed dežel nemškega govornega območja. Ekskurzija je plačljiva.

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na šoli in po elektronski pošti tina.sveticic@guest.arnes.si.

 

Se vidimo jeseni!   ………………………………………………………………………. učiteljica Tina Svetičič

Obdelava gradiv – les

Obdelava lesnih gradiv je predmet, pri katerem učenci pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja iz obdelave lesnih gradiv (lesa).  Učenci se bodo seznanili z različnimi postopki obdelave lesa ( brušenje, žaganje, lepljenje, vrtanje… ) in postopki vrednotenja končnih izdelkov. Uporabljali bodo različna orodja, stroje in naprave za obdelavo lesa in ob tem upoštevali vsa varnostna pravila.

Pri predmetu se ocenjuje sodelovanje, varna uporaba orodij,varno obnašanje v delavnici, tehnična dokumentacija in končni izdelek.

Strošek za material –  približno 4 EUR za celo šolsko leto.

Predmet bo poučeval Aleš Ravnjak