Neobvezni izbirni predmet računalništvo

geek-free-clipart-1
Neobvezni izbirni predmet seznanja učence od 4. do 6. razreda z različnimi področji računalništva, s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi, npr. tehnike in metode reševanja problemov, algoritem, pomen in omejitve računalnikov, osnove programiranja (Scratch, Alice) … Učenci bodo ob izdelovanju igric, zgodb in animacij razvijali sposobnosti sodelovanja v skupini, kreativnost, logično razmišljanje in natančnost.
Učenci si z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo pridobijo znanja, ki so
prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja. V 7., 8. in 9. razredu lahko ta znanja poglobijo in nadgradijo pri izbirnih predmetih urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja.
Vsebine predmeta:
  • komunikacija in storitve,
  • podatki, reševanje problemov,
  • algoritmi, programi.

Neobvezni izbirni predmet nemščina

DEUTSCH MACHT SPAß 🙂

Predstavitev neobveznega izbirnega predmeta za 4., 5. in 6. razred

 

Trditev iz naslova pravi, da je nemščina lahko tudi zabavna. Pri neobveznem izbirnem predmetu, ki poteka dve uri tedensko (dvakrat po eno uro), boste spoznali, da je temu res tako.

Nekateri ste se z nemščino srečali že pri interesni dejavnosti (od 4. razreda dalje interesne dejavnosti ni več, ker imamo za to neobvezni izbirni predmet), za druge pa bo to prvi stik s tem tujim jezikom.

V 4. razredu se bomo preko pesmi, iger, risank, dialogov in gibanja naučili osnovnih fraz, števil, abecede, pa tudi besedišča o družini, hrani, oblačilih, šoli in živalih. S pomočjo junaka Berta in interaktivne table bomo spoznavali nemški jezik, pa tudi življenje v nemško govorečih deželah.

Ocene bomo pridobivali s plakati, kratkimi testi in sodelovanjem pri pouku.

Znanje, ki ga bomo pridobili, bomo nadgradili v 5. in 6. razredu ter kasneje v tretji triadi.

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na šoli in po elektronski pošti tina.sveticic@guest.arnes.si.

Upam, da se vidimo jeseni!   ………………………………………………………… učiteljica Tina Svetičič

Šport za zdravje

Vsebine so: igre z žogo (odbojka, košarka, nogomet), splošna kondicijska priprava, atletika, plavanje in druge vodne aktivnosti.

Nekaj ur pouka bomo izvajali tudi v strnjeni obliki.

Cena za posamezne vsebine : mini golf (3 eur), plavanje (11 eur) in bowling (5 eur).

Šport za sprostitev

Vsebine so: splošna kondicijska priprava, pohodništvo in gorništvo, tek na smučeh, nordijska hoja, badminton in  hokej ter vodne aktivnosti itd…

Nekaj ur pouka bomo izvajali tudi v strnjeni obliki.

Cena za posamezne vsebine : mini golf (3 eur), plavanje (11 eur) in bowling (5 eur), avtobusni prevoz (5 eur).