LIKOVNO PRIZNANJE NA NATEČAJU PORTRETA

Na OŠ Dornberk je dne 5. 6. 2017 potekal izbor del, prejetih na mednarodni likovni natečaj Portret – mi smo ta svet. Na natečaj je prispelo 826 likovnih del iz treh držav (Slovenije, Italije in Španije). Po izboru strokovne komisije se je v izbor del za razstavo uvrstilo delo Petre Burnik iz 6. b razreda, tako da prejme za svoje delo bronasto priznanje.

dav

Save

Obisk Fitnesa Sokol Vič

V četrtek, 8. 6. 2017, smo se učenci 3.a odzvali vabilu in obiskali Fitnes Sokol Vič. Potili smo se in pri tem uživali na skupinski vadbi, tekli na tekalni stezi, se “znesli” nad boksarsko vrečo. Ker smo na izgubili ogromno energije, so nas v fitnesu še prijazno pogostili, nato pa smo se počasi, a z nasmehi na ustnicah počasi privlekli do šole. Hvala še enkrat za prijazno vabilo.

[wzslider]

 

Obisk belgijskega pisatelja Jan De Kinderja

Učence 1. in 2. razreda je v petek, 2. 6. 2017, obiskal belgijski pisatelj in ilustrator Jan De Kinder. V okviru projekta Naša mala knjižnica smo si že prebrali in ogledali njegovo slikanico Rdeče ali zakaj zasmehovanje ni smešno,  na ustvarjalni delavnici pa smo se v ustvarjanju novih zgodb preizkusili tudi sami. S pomočjo ilustracij njegove zadnje slikanice, smo popeljali na pot našo domišljijo. Nastala je zanimiva zgodba o malem in velikem volku.

[wzslider]

Neobvezni izbirni predmet šport

za 4. razred (35ur)

za 5. razred (35ur) in

za 6. razred (35ur)

Pri predmetu bomo po sklopih izvajali : štafetne igre, elementarne igre, vse igre z žogo, atletiko, gimnastiko, badminton, namizni tenis…pri predmetu bomo razvijali duha in telo. Naučili se bomo vrednot kot so : sodelovanje, fair play, itd.

Nekaj ur pouka se bo izvajalo v strnjeni obliki. Cena za posamezne vsebine: mini golf (3 eur), bowling (5 eur) in plavanje (11 eur).

Neobvezni izbirni predmet tehnika

Predmet je namenjen učencem od 4. do 6. razreda. Predmet poglablja, nadgrajuje znanja iz naravoslovja in tehnike v četrtem in petem ter tehnike in tehnologije v 6. razredu. Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv. Pri praktičnem delu učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev.

Kratka vsebina oz. cilji predmeta:

– razvijajo ideje za izdelavo uporabnih izdelkov, jih skicirajo in narišejo ter izdelajo

– oblikujejo izdelke z računalniškim programom za 3D modeliranje

– ugotavljajo lastnosti različnih gradiv,

– oblikujejo in preoblikujejo gradiva v novo obliko,

– pridobivajo praktična znanja pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav,

– navajajo se na natančnost pri delu in urejenost delovnega mesta,

– razvijajo pozitiven odnos do tehnike ter varčevanja z gradivi in energijo.

Strošek za material – približno  4 EUR za celo šolsko leto.

Predmet bo poučeval Aleš Ravnjak