Ustvarjanje sloganov v slovenskem ali angleškem jeziku ter izdelava fotografije, foto stripa ali kratkega filma na temo strpnosti v šolskem letu 2013/14

V drugi polovici šolskega leta 2013/14 so bili učenci povabljeni k sodelovanju ustvarjanja sloganov v slovenskem in angleškem jeziku ter izdelavi kratkih sporočilnih filmov, fotografij in foto stripov. Organizirani sta bili dve šesturni srečanji v obliki delavnic (petek popoldan in sobota dopoldan), kjer sta mentorici Bernarda Avsenik in Alenka Fajfar Gnezda s pomočjo vizualne komunikacije predstavili možnosti ozaveščanja o različnih vrstah in oblikah diskriminacije ter učencem v delavnicah podrobneje predstavili cilje, pogoje in delo v projektu ustvarjanja filmov, fotografij, foto stripov in sloganov na temo strpnosti. Predstavljene so bile tudi različne zvrsti filmov in možni načini dela.  Podana so bila teoretična izhodišča za uspešno izdelavo filmov, fotografij in sloganov. Učenci so v nadaljevanju sestavili in zapisali svoje kratke scenarije za filme in fotografije, ki  bi jih lahko posneli po njihovi predlogi.

Vsi  scenariji so se  prebrali  in skupaj z avtorji  so se iskale morebitne rešitve ali izboljšave v sami vsebini. Fotografiranja in snemanja filmov so se učenci lotili zelo različno. Nekateri učenci so nastopali v filmih kot igralci, drugi so si izbrali vlogo režiserjev ali scenaristov. V posameznih filmih so učenci posneli tudi zvok, v glavnem pa so se odločili le za glasbeno podlago. Na prvem srečanju so učenci  snemali  v glavnem z mobilnimi telefoni, nekateri pa tudi s svojimi ali šolskimi fotoaparati. Na drugem srečanju je sledila podrobnejša kritična analiza že posnetih materialov in podani so bili predlogi za popravke. Učenci so nato individualno ali po skupinah dodelali scenarije ter ponovno posneli večino materiala za kratke filme. Z novo nastalimi izdelki so bili tako učenci kot tudi mentorici precej bolj zadovoljni. Posnetemu materialu je sledilo montiranje in izbiranje glasbe. Nekatere filme so avtorji zmontirali sami, ostalim je pri montaži pomagal učenec osmega razreda. Glasbo so si večinoma izbrali avtorji sami.

Učenec 8. razreda, Jaka Smrekar, je na koncu vse nastale filme in fotografije zmontiral skupaj v zaključeno celoto, ki je bila povezana s slovenskimi in angleškimi slogani, katere so pri pouku angleščine po mentorstvom Bernarde Avsenik v glavnem ustvarili učenci letošnjih osmih in devetih razredov. V zaključeno celoto so se dodal še filmi in fotografije ter foto-stripi, ki so nastali med delavnicami na Taboru nadarjenih v Elerjih maja 2014, ki so jih vodile mentorice  Helena Angelski, Alenka Fajfar Gnezda in Bernarda Avsenik.

Učiteljica Helena Angelski  je pregledala celotno obliko filmov, sloganov, fotografij in foto stripov in oblikovala naslovnico CD-ja.

Slogani, filmi, fotografije in foto-stripi na temo strpnosti so bili premierno prikazani na zaključni prireditvi Zveze prijateljev mladine na šolskem dvorišču OŠ Bičevje 20.6.2014, kjer so izmed vseh sodelujočih ljubljanskih osnovnih šol učenci naše šole osvojili največje število nagrad. Nagrajena sta bila dva filma, dva foto stripa ter štirje slogani v angleškem jeziku. Tudi glavna nagrada – najboljši slogan v Ljubljani, ki je tokrat angleški, je pripadla učenki naše šole.

Mentorice:

  • Alenka Fajfar Gnezda, svetovalna delavka
  • Bernardka Avsenik, učiteljica angleščine
  • Helena Angelski, učiteljica likovne umetnosti

 

Ljubljana, 24.6.2014