Dobro jutro.

ŠPORT

Še dva zanimiva športa:

https://www.youtube.com/watch?v=yMWTXRmvcW0&t=33s

https://www.youtube.com/watch?v=vx4b-NFFY7Q

MATEMATIKA

Reši stran 68 in 69. Če se ti kjerkoli zatakne, mi sporoči.

SLOVENŠČINA

Dopolni miselni vzorec na strani 84. Sliko dopolnjenega miselnega vzorca mi pošlji po elektronski pošti.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Poskusa z apnico ne boš mogel/mogla izvesti. Ta poskus delamo zato, da dokažemo, da se pri gorenju ustvari ogljikov dioksid.

Preberi si besedilo v oranžnih odsekih na straneh 110 in 111. Pripenjam povzetek pomembnih dejstev o gorenju. Pripravila ga je učiteljica Anja Filipič. Tega lahko natisneš in si ga nalepiš v zvezek.

Gorenje, NIT – 5,r