Dobro jutro.

MATEMATIKA

Vadi računanje obsega na straneh 116 in 117. Po potrebi naredi popravo preverjanja znanja. Ocenjevanje bo potekalo od ponedeljka do srede prihodnji teden.

SLOVENŠČINA

Danes malo o sopomenkah in protipomenkah. 🙂 Preberi si razlago na strani 91.

Še nekaj primerov sopomenk: Luna-Mesec, babica-nona, pero-nalivnik, ati-oči

Še nekaj primerov protipomenk: dobro-slabo, veliko-majhno, ozko-široko

Nato reši prvo nalogo pod razlago (besede) ter v zvezek napiši še po pet svojih primerov sopomenk in pet svojih primerov protipomenk.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Preberi si nalogo 7 na strani 118 in jo reši. Preberi tudi besedilo spodaj, ki govori o strupenih plinih. Nato premisli o težavi, opisani v okvirčku »Na kratko« na strani 119 ter zapiši svoje razmišljanje.