Tema za pridobitev ocene pri družbi, v kolikor je nimate oziroma ste med oceno in bi jo želeli zvišati, naj bo iz ZGODOVINE SLOVENIJE.

Iz vsakega od obdobij si boste lahko izbrali kakšno temo in o njej napisali poročilo, naredili plakat…Za obdobje prazgodovino lahko izbereš na primer PREDSTAVITEV PRAZGODOVINSKIH NAJDB ali pa PREDSTAVITEV PRAZGODOVINSKIH DOB in podobno….V starem veku je to lahko EMONA, v srednjem lahko pišeš o srednjeveških mestih na naših tleh, v novem lahko izbereš na primer razvoj industrije.

V vsakem obdobju torej lahko izbereš tisto, kar te zanima ali bi želel/a bolj raziskati. Izbereš le eno temo, ne po eno za vsako obdobje.