Pozdravljeni!

Danes imamo na urniku dve uri književnosti, matematiko, šport in glasbeno umetnost. Ne pozabite na angleščino (navodila najdete na drugem zavihku) ter izbirne predmete, v kolikor jih imate.

SLJ-2 URI

Ostanimo pri starogrških bajkah, mitih, legendah. Preberite besedilo z naslovom LIRA na strani 125, 126 in 127. V zvezek odgovori na vprašanja pod prvo pikico v zelenem kvadratku (5 VPRAŠANJ). Nato se loti ustvarjanja. Naredi zgodbo v stripu ali pesnitev o zgodbi, ki si jo prebral/a. Ilustriraj. Pesnitev ali strip poslikaj s telefonom in mi pošlji na moj e-mail.

MATEMATIKA

Danes samo vadiš. J Imaš naloge na straneh 34 in 35. Vadi tudi na straneh učim.se

ŠPORT

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0

Povabi še koga od domačih k vadbi J.

GUM

Na spletu ali v knjigi poišči inštrument LIRA. Ugotovi, v katero skupino glasbil spada. Poslušaj na spletu, kako zveni. V notni zvezek zapiši ugotovitve ter glasbilo ilustriraj.