Neobvezni izbirni predmet nemščina

DEUTSCH MACHT SPAß 🙂

Predstavitev neobveznega izbirnega predmeta za 4., 5. in 6. razred

 

Trditev iz naslova pravi, da je nemščina lahko tudi zabavna. Pri neobveznem izbirnem predmetu, ki poteka dve uri tedensko (dvakrat po eno uro), boste spoznali, da je temu res tako.

Nekateri ste se z nemščino srečali že pri interesni dejavnosti (od 4. razreda dalje interesne dejavnosti ni več, ker imamo za to neobvezni izbirni predmet), za druge pa bo to prvi stik s tem tujim jezikom.

V 4. razredu se bomo preko pesmi, iger, risank, dialogov in gibanja naučili osnovnih fraz, števil, abecede, pa tudi besedišča o družini, hrani, oblačilih, šoli in živalih. S pomočjo junaka Berta in interaktivne table bomo spoznavali nemški jezik, pa tudi življenje v nemško govorečih deželah.

Ocene bomo pridobivali s plakati, kratkimi testi in sodelovanjem pri pouku.

Znanje, ki ga bomo pridobili, bomo nadgradili v 5. in 6. razredu ter kasneje v tretji triadi.

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na šoli in po elektronski pošti tina.sveticic@guest.arnes.si.

Upam, da se vidimo jeseni!   ………………………………………………………… učiteljica Tina Svetičič

Nemščina 1, 2, 3

KAJ IMAJO SKUPNEGA ŠRAUFNCIGR, CUKR, ŠTRUDL IN KUFR ?  

Predstavitev obveznega izbirnega predmeta – NEMŠČINA 1, 2, 3

Besede iz naslova po pomenu niso prav nič sorodne, skupno pa jim je to, da vse izhajajo iz nemščine. V pogovornem jeziku smo si jih izposodili tudi pri nas. Pri izbirnem predmetu, ki poteka dve uri tedensko (dvakrat po eno uro), boste spoznali, da ni nemščina prav nič grozna in je lahko tudi zabavna.

Skupaj se bomo učili novih besed in slovnice z učbeniškim kompletom Prima Plus, delali bomo s pomočjo bloga, interaktivnih gradiv, se vključevali v projekte, poslušali glasbo, včasih se bomo tudi igrali, izvedli pouk izven učilnice, preizkušali nemško kulinariko in si dopisovali z vrstniki iz nemško govorečih dežel.

Ocene bomo pridobivali s sprotnim delom. Znanje, ki ga bomo pridobili, pa bo zelo koristno za nadaljevanje šolanja na srednjih šolah, ki imajo večinoma obvezni drugi tuji jezik.

Nemščina 1 je namenjena učencem 7. razreda in je nekakšno nadaljevanje neobveznega izbirnega predmeta iz 2. triade. Seveda pa se nam lahko pridružite tudi učenci, ki se z nemščino še niste srečali.

Nemščina 2 je namenjena učencem 8. razreda, ki nemščino že obiskujejo in želijo z učenjem nadaljevati ter razširiti svoje znanje.

Nemščina 3 je namenjena učencem 9. razreda, ki se že več let učijo tega jezika. V okviru tega predmeta načrtujemo tudi ekskurzijo v Avstrijo, ki za učence ni obvezna, je pa za mnoge prvi stik s kakšno izmed dežel nemškega govornega območja. Ekskurzija je plačljiva.

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na šoli in po elektronski pošti tina.sveticic@guest.arnes.si.

 

Se vidimo jeseni!   ………………………………………………………………………. učiteljica Tina Svetičič