Neobvezni izbirni predmet računalništvo

geek-free-clipart-1
Neobvezni izbirni predmet seznanja učence od 4. do 6. razreda z različnimi področji računalništva, s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi, npr. tehnike in metode reševanja problemov, algoritem, pomen in omejitve računalnikov, osnove programiranja (Scratch, Alice) … Učenci bodo ob izdelovanju igric, zgodb in animacij razvijali sposobnosti sodelovanja v skupini, kreativnost, logično razmišljanje in natančnost.
Učenci si z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo pridobijo znanja, ki so
prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja. V 7., 8. in 9. razredu lahko ta znanja poglobijo in nadgradijo pri izbirnih predmetih urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja.
Vsebine predmeta:
  • komunikacija in storitve,
  • podatki, reševanje problemov,
  • algoritmi, programi.