Raziskovanje živih bitij v domači okolici

1. Kdo predmet poučuje?

Učiteljica biologije in naravoslovja Barbara Klun.

IP-ROD

Predmet je namenjen učencem 7. razreda.

Primeren je za vse tiste učence, ki radi delajo v naravi, se učijo ekološkega vrtnarjenja, jih zanimajo živali in rastline in se radi ukvarjajo z naravoslovnimi temami.

Prav tako si mnogi želite, ali pa že imate doma različne živali, pa včasih ne veste, kako in koliko je potrebno za njih skrbeti.

2. Kaj bomo počeli:

– podrobno spoznavali organizme (rastline in živali) v naravi,

– skrbeli in urejali šolski ekovrt,

– spoznali organizme, ki živijo v naši okolici,

– spoznavali ptice barja,

– ugotavljali pozitivni in negativni vpliv človeka na okolje,

– spoznali domače ljubljenčke,

– razvijali odnos človeka do narave.

3. Kako bo pouk potekal?

– Zaradi terenskega dela in dela na vrtu, pouk poteka v jesenskem in spomladanskem času, 1x tedensko po 1 šolsko uro.

Pozimi pa si privoščimo malo zimskega spanja, saj se spomladi odpravimo na ekskurzijo, ki jo vsako leto izpeljemo drugače; npr.: prenočevanje v živalskem vrtu, preživetje v naravi, obisk živalskega vrta in naravoslovnega muzeja na Dunaju, obisk Koroške z ogledom rudnika in orlov.

– poteka v skupinskem in samostojnem delu,

– na terenu; spoznavanje invazivnih rastlin, ogled ptic, zavetišče za živali….

– na šolskem ekovrtu, kjer se učimo pravilnega ekološkega vrtnarjenja,

– pripravljanje različnih izdelkov iz pridelkov ekovrta: čaji, marmelade, mila…,

– z izdelki sodelujemo na božično – novoletnem sejmu na šoli.

4. Kako bom dobil(a) oceno?

– aktivno sodeluješ pri pouku in delu na ekovrtu,

– izdelaš referat ali projektno nalogo, predstaviš svojo domačo žival ali rastlino,

– udeležiš se ekskurzije.

5. Zakaj bi se odločil(a) za ta predmet?

– ker me zanima narava, živali in rastline,

– ker bi se rad(a) še več naučil(a) o skrbi za živali in rastline,

– ker bi rad(a) gojil(a) in vzdrževal(a) šolski ekovrt,

– ker imam doma svoje ljubljenčke in bi jih rad predstavil(a), pa za to pri pouku zmanjka časa,

– ker si želim nekaj dobrega narediti za naravo.

6. Predvideni stroški:

Plačilo ekskurzije, možno plačilo v obrokih.