Obdelava lesnih gradiv je predmet, pri katerem učenci pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja iz obdelave lesnih gradiv (lesa).  Učenci se bodo seznanili z različnimi postopki obdelave lesa ( brušenje, žaganje, lepljenje, vrtanje… ) in postopki vrednotenja končnih izdelkov. Uporabljali bodo različna orodja, stroje in naprave za obdelavo lesa in ob tem upoštevali vsa varnostna pravila.

Pri predmetu se ocenjuje sodelovanje, varna uporaba orodij,varno obnašanje v delavnici, tehnična dokumentacija in končni izdelek.

Strošek za material –  približno 4 EUR za celo šolsko leto.

Predmet bo poučeval Aleš Ravnjak