Ustvarjanje kratkih sporočilnih filmov na temo sprejemanja različnosti

V mesecu aprilu 2013 so bili vsi učenci 2. in 3. triade povabljeni, da sodelujejo pri ustvarjanju kratkih sporočilnih filmov.

Prvi navdušenci so že čez vikend napisali kratke scenarije, nato pa je v kratkem sledilo prvo srečanje, ki ga je obiskalo okrog 40 učencev iz vseh oddelkov obeh triad. Učiteljica Bernarda Avsenik in pedagoginja Alenka sta za njih vodili delavnice ozaveščanja o različnih vrstah in oblikah diskriminacije ter podrobneje predstavili učencem cilje, pogoje in delo v projektu ustvarjanja filmov. V drugem delu delavnice sta jim predstavili različne zvrsti filmov in možne načine ustvarjanja ter skupaj z učenci razmišljali o neskončnih možnostih filmskega ustvarjanja. Sledile so delavnice ustvarjanja scenarija, nato pa so vsi učenci zapisali kratek scenarij za film, ki bi ga lahko posneli po njihovi predlogi.

Zadnji del delavnic je potekal v računalniški učilnici,kjer je učitelj Aleš Ravnjak pokazal učencem dva kratka filma in programa, v katerih bi lahko učenci samostojno ustvarjali in zmontirali filme.

Vsi scenariji so se prebrali in skupaj z avtorji so se iskale morebitne rešitve ali izboljšave v sami vsebini.

V nadaljevanju se je ustvarjanje filmov odvijalo kar bliskovito. V naslednjih dneh so nekateri učenci že začeli s snemanjem kratkih filmov po svojih scenarijih. Snemanja filmov so se lotili zelo različno. Nekateri so snemali povsem samostojno, spet drugi pa so snemali skupaj z mentoricama. Nekateri učenci so nastopali v filmih kot igralci, drugi so si izbrali vlogo režiserjev ali scenaristov, nekateri pa so si že želeli biti v vlogi producentov in distributerjev. Poleg igranih filmov so ustvarjali tudi animirane, stop motion filme, kjer so uporabljali različne materiale. V posameznih filmih so učenci posneli tudi zvok, v glavnem pa so se odločili le za glasbeno podlago. Dva izmed filmov sta bila posneta v črno beli tehniki, ena skupina pa se je odločila za nemi film.

Snemali so v glavnem z mobilnimi telefoni, nekateri pa tudi s prenosnimi računalniki. Posnetemu materialu je sledilo montiranje in izbiranje glasbe. Večino filmov sta zmontirala učenca sedmega in osmega razreda, kjer je bila pri montaži potrebna pomoč pa je pomagal še učitelj Aleš. Glasbo so v glavnem izbrali avtorji sami.

Drugi del ustvarjanja kratkih sporočilnih filmov je potekal od 16. do 17. maja v sklopu tabora nadarjenih učencev tretje triade v Elerjih. Tudi tukaj sta obe mentorici izvedli delavnice ozaveščanja ter jim predstavili vse možne tehnike in načine ustvarjanja. Predvajali sta jim še nekaj različnih vrst filmov na temo diskriminacije in sprejemanja različnosti , nato so se učenci razdelili v skupine in samostojno ali pa v skupinah napisali scenarije.

Učenci so nato v preostalih urah popoldneva samostojno posneli filme in jih ob pomoči sošolcev tudi zmontirali. Mentorici sta v tem delu v glavnem bolj delovali kot koordinatorki in motivatorki ter pomagali pri organizaciji in tehničnih zapletih. Zvečer je že sledila revija kratkih sporočilnih filmov, kjer so lahko vsi učenci videli, kaj je nastalo tekom dneva. Bili so konstruktivno kritični do sebe in drugih, zato je naslednji dan sledilo ponovno snemanje kadrov ali le še dodajanje glasbe in popravki pri montaži.

Poleg ustvarjanja filmov so učenci izdelali tri grafite po predlogi sloganov.

V Ljubljani so učenci z učiteljem Alešem vse filme zmontiral skupaj v zaključeno celoto, ki je bila povezana s slovenskimi in angleškimi slogani, katere so ustvarili učenci letošnjih in lanskih devetih razredov. Učiteljica Helena Angelski pa je pregledala celotno obliko filmov in oblikovala naslovnico CD-ja.