UNICEF vsako leto razpiše natečaj in imenuje Junior ambasadorje UNICEF-a. Junior ambasadorji UNICEF-a postanejo tisti otroci in mladi, ki so se v preteklih letih izkazali kot izjemno ustvarjalni in inovativni in so pripravili in izvedli projekte, s katerimi so ozaveščali svoje sovrstnike, pa tudi širšo javnost ter zbirali sredstva za UNICEF-ove dolgoročne programe pomoči otrokom v državah v razvoju.

V šolskem letu 2012/13 so postale Junior ambasadorke UNICEF-a tudi tri učenke OŠ Bičevja: devetošolki Zala Vezenšek in Rebeka Viki Ključevšek in petošolkaTara Mlekuž. Ob tem jim je čestitala tudi dosedanja Junior ambasadorka.

Zala in Rebeka sta v prispevku opisali svoje delo znotraj junijskega dogodka, ki je bil izveden na naši šoli:

Predlagali sva dobrodelni srečelov, z namenom zbiranja denarnih sredstev za socialno ogrožene otroke. Srečelov sva organizirali dne 4. 6. 2013 v sklopu šolskega letnega koncerta pevskih zborov. Pred koncertom sva pripravili srečke s številkami, nagrade pa sva na osnovi prošenj pridobili s pomočjo sponzorjev. Prispevali sva tudi obeske za ključe, svečnike in ostale okraske iz gline, ki sva jih izdelali sami. Na ta način zbrani denar sva namenili socialno ogroženim otrokom.

Na prireditvi so se na sejmu prodajali tudi čokoladni »pop cakes«, ki so jih izdelali učenci in učitelji OŠ Bičevje.

Poleg učencev in staršev naše sole so bili vabljeni tudi predstavniki širše skupnosti: ljubljanske šole in vrtci, Glasbena matica, Mladinski dom Malči Beličeve, četrtna skupnost, Mestna občina Ljubljana, Zavod za slepo in slabovidno mladino, ZPM, Slovenska filantropija, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Amnesty International Slovenija, društvo Humanitas, British International School of Ljubljana, Pedagoška Fakulteta, Filozofska fakulteta, Veleposlaništvo ZDA.

V sklopu programa šolskega letnega koncerta sva predstavili tudi svojo kandidaturo za Junior ambasadorki Unicefa za leto 2013.

Pripravili sva power point predstavitev, s pomočjo katere sva na dogodku predstavili svoje dosedanje delo na področju ozaveščanja in humanitarnih dejavnosti. Prisotnim sva povedali, da sva v času šolanja na OŠ Bičevje pod mentorstvom in tudi samoiniciativno ozaveščali ožjo in širšo slovensko javnost ter opozarjali na težave otrok, mladostnikov in starejših oseb, opozarjali na kršenje človekovih pravic, sodelovali v humanitarnih akcijah ter bili aktivno udeleženi na različnih področjih multikulturnega sodelovanja.

Prikazali sva tudi dva kratka sporočilna filma, ki sva jih v letošnjem letu skupaj s sošolci ustvarili na temo proti diskriminaciji.

 

Prenos predstavitve: Junior ambasador

 

Svečana razglasitev Junior ambasadorjev je potekala v Mostecu. Udeležili so se je tudi drugi predstavniki šolske skupnosti in Unicefovega krožka in uživali na različnih delavnicah, ki jih je za njih organiziral UNICEF Slovenija.