Ugotovitve in sklepi sprejeti na Šolskem OP na temo Odraščanje:

1. Samostojnost in odgovornost

– Večina ne želi odrasti in s tem sprejeti odgovornosti, ki jih imajo odrasli

– Odgovornost à Sprejeti posledice svojih dejanj in se odločati ter razmišljati s svojo glavo, včasih pa je nujno prevzeti odgovornost.

– Samostojnost à Samostojnost se razvija skozi leta, motivacijo in iz izkušenj, ki

nam omogočajo manjšo odvisnost od pomoči drugih.

 

2. Strahovi ob odraščanju

Večina predstavnikov (naše) šole se boji odrasti, zaradi vedno večjega

sprejemanja odgovornosti in drugih razlogov kot so morebitni neželen

poklic, slaba plača, ne izpopolnjevati pogojev za zaželeno izobrazbo, itd.

 

3. Samozavest

– V odraščanju se razvija, glavni vpliv na razvijanje samozavesti so starši,

boljši prijatelji, nato pa tudi širša družba oz. ostali.

– Samozavest à Biti neobremenjen s svojo podobo in osebnostjo, kar

vodi v sproščenost in hitro prilagajanje različni družbi

– Ob pomanjkanju samozavesti lahko pride do slabega počutja ali huje

do bolezni in samo-škodovanju

– V primeru, da je samopodoba nerealna pa se lahko posameznik razvije v

sebičnega, razvajenega, samovšečnega osebka, ki ne spoštuje drugih

– Če uživamo alkohol ali druge droge se za krajši čas počutimo mnogo bolj

samozavestno

 

4. Spolnost

– Starejši učenci à Zanimanje, radovednost in le malce sramežljivo debatiranje

ob temi

– Mlajši učenci à Zelo sramežljivi, zmedeni in še nezreli za resen pogovor o

spolnosti

– Spolnost à Intimen, ljubezniv (z izjemo morebitnega posilstva) odnos med

dvema posameznikoma

– Zaradi predsodkov so lahko homoseksualni pari diskriminirani in zaničevani

– Na spolnost zelo vpliva samopodoba in samozavest

 

5. Starši

Lastnosti in načine vzgoje staršev v našem odraščanju smo razdelili na:

àPozitivne

– Deljenje izkušenj in znanja

-Preskrba z osnovnimi potrebami

– Vzbujajo občutek varnosti

– Vplivajo na razvijanje naših spretnosti (motivacija, itd.)

à Negativne

– Nelagodje

– Občutek izolacije, zaradi prekomerne zaščite

– Ignoriranje in neupoštevanje naših želj in odločitev

– Morebiten slab vpliv na naš razvoj

 

6. Vrednote v odraščanju

– Vrednota à lastnost, ki nam veliko pomeni

– Trajne vrednote à spoštovanje, zaupanje, odgovornost, vljudnost, sreča

– Vrednote v trenutku à Izobrazba(ocene?), prijateljstvo, počitek, hrana