V sklopu medšolskega sodelovanja profesoric angleščine Blanke Klobučar iz Gimnazije Vič in Bernardke Avsenik iz OŠ Bičevje ter profesorice likovne umetnosti Helene Angelski  in  v koordinaciji svetovne delavke Alenke Fajfar Gnezda, je učenec pri urah angleščine sodeloval  v večtedenskem projektu branja angleške knjige in diskusijah na aktualno problematiko,ki jo knjiga obravnava. Delo je potekalo kot nadaljevanje lanskoletnega uspešnega skupnega sodelovanja na ustvarjalnih in literarnih projektih obeh šol. Posamezni učenci so med uro angleščine v sklopu diferenciacije pouka prebrali po eno ali dve poglavji knjige Memory Cage, avtorice Ruth Eastham, nato pa jo v angleščini in slovenščini predstavili ostalim učencem in skupaj razvili diskusijo o prebrani vsebini. Učenci so postavljali vprašanja in se pogovarjali o nestrpnosti , odraščanju, pubertetniških težavah, odnosih v družini in družbi, vojni, smrti, žalovanju, predsodkih ter drugih življenjskih temah. Glede na prebrano in predelano angleško knjigo so učenci nato pri urah likovne umetnosti pripravili likovno upodobitev knjige. Izdelali so kiparsko delo, kjer so s prostorski oblikovanjem predstavili posamezne pomembnejše vidike knjige in jih združili v mobilno kiparsko delo. Prav tako so na temo knjige izdelali risbe, ki so bile vključene v skupinski album. Posnete fotografije in izdelane risbe so skupaj z animacijo kiparskega dela sestavili še v krajši film. Likovna dela so 23. aprila 2014, ob mednarodnem dnevu knjige, predstavniki  sodelujočih učencev osmih in devetih razredov v angleškem jeziku zelo uspešno predstavili in razstavili na predstavitvi na Gimnaziji Vič pred ostalimi učenci sodelujočih srednjih in osnovnih šol. Ob pogovoru z njimi je avtorica knjige Ruth Eastham, ki je bila prisotna na dogodku, pokazala veliko navdušenje nad delom učencev naše šole ter izrazila željo, da bi svojo internetno stran povezala  s stranjo naše šole ter tako omogočila številnejšemu občinstvu po svetu vpogled v delo naših učencev pri angleškem jeziku in likovni umetnosti.

Mentorice:

Bernardka Avsenik, učiteljica angleščine

Helena Angelski, učiteljica likovne umetnosti

Alenka Fajfar Gnezda, svetovalna delavka

Ljubljana, 24.6.2014