Prijatelj UNICEF-a

V letu 2014/15 je UNICEF Slovenija predstavil svoj novi projekt, h kateremu je povabil vse učence osnovnih šol v Sloveniji. V sodelovanju z založbo Tangram je projekt predstavil v prenovljenem delovnem zvezku za angleški jezik Touchstone 7 in s tem še posebej spodbudil sedmošolce k aktivnemu sodelovanju in pošiljanju svojih prispevkov. Učenka sedmega razreda OŠ Bičevje Tara Mlekuž, ki je tudi Junior ambasadorka UNICEF-a, se je s svojim prispevkom takoj odzvala na ponujeno možnost aktivnega sodelovanja.

FAIRTRADE

Pri dodatnem pouku smo prebrali besedila iz delovnega zvezka Touchstone 7, ki so se nanašala na pravično trgovino. Dobila sem idejo, da bi izdelala projekt za UNICEF, ki je predstavljen ob koncu vsake enote v delovnem zvezku. Na ta način sem želela predstaviti sošolcem kaj je pravična trgovina in kako pomaga ljudem, ki jih trgovske verige izkoriščajo.

Izdelala sem plakat, obiskala pravično trgovino Tri muhe v starem delu Ljubljane, se pogovorila s prodajalko, vzela različne letake in s pomočjo interneta zbrala še dodatne informacije. Doma sem izdelala plakat in ga predstavila na dodatnem pouku ter svojim sošolcem pri redni uri angleščine.

Screenshot_1 Screenshot_2

Tara Mlekuž, OŠ Bičevje, Ljubljana

Sodelovanje z Unicefom 2013/14

V sklopu celoletnega projekta sodelovanja z UNICEF-om so se v 1. in 2. trijadi ter v učnih skupinah 8. in 9. razredov izvajala različne UNICEF-ove delavnice. Avtorski predloge posameznih delavnic nekaterih izvajalk z OŠ Bičevja so bile vključene tudi v UNICEF-ov priročnik Mladi in globalni.

V prenovljenem delovnem zvezku za angleščino za 7. razred Touchstone 7, se je na pobudo učiteljice angleščine vključila predloga za celoletni Unicefov projekt »Friend of Unicef«.

[wzslider]

Junior ambasador

UNICEF vsako leto razpiše natečaj in imenuje Junior ambasadorje UNICEF-a. Junior ambasadorji UNICEF-a postanejo tisti otroci in mladi, ki so se v preteklih letih izkazali kot izjemno ustvarjalni in inovativni in so pripravili in izvedli projekte, s katerimi so ozaveščali svoje sovrstnike, pa tudi širšo javnost ter zbirali sredstva za UNICEF-ove dolgoročne programe pomoči otrokom v državah v razvoju.

V šolskem letu 2012/13 so postale Junior ambasadorke UNICEF-a tudi tri učenke OŠ Bičevja: devetošolki Zala Vezenšek in Rebeka Viki Ključevšek in petošolkaTara Mlekuž. Ob tem jim je čestitala tudi dosedanja Junior ambasadorka.

Zala in Rebeka sta v prispevku opisali svoje delo znotraj junijskega dogodka, ki je bil izveden na naši šoli:

Predlagali sva dobrodelni srečelov, z namenom zbiranja denarnih sredstev za socialno ogrožene otroke. Srečelov sva organizirali dne 4. 6. 2013 v sklopu šolskega letnega koncerta pevskih zborov. Pred koncertom sva pripravili srečke s številkami, nagrade pa sva na osnovi prošenj pridobili s pomočjo sponzorjev. Prispevali sva tudi obeske za ključe, svečnike in ostale okraske iz gline, ki sva jih izdelali sami. Na ta način zbrani denar sva namenili socialno ogroženim otrokom.

Na prireditvi so se na sejmu prodajali tudi čokoladni »pop cakes«, ki so jih izdelali učenci in učitelji OŠ Bičevje.

Poleg učencev in staršev naše sole so bili vabljeni tudi predstavniki širše skupnosti: ljubljanske šole in vrtci, Glasbena matica, Mladinski dom Malči Beličeve, četrtna skupnost, Mestna občina Ljubljana, Zavod za slepo in slabovidno mladino, ZPM, Slovenska filantropija, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Amnesty International Slovenija, društvo Humanitas, British International School of Ljubljana, Pedagoška Fakulteta, Filozofska fakulteta, Veleposlaništvo ZDA.

V sklopu programa šolskega letnega koncerta sva predstavili tudi svojo kandidaturo za Junior ambasadorki Unicefa za leto 2013.

Pripravili sva power point predstavitev, s pomočjo katere sva na dogodku predstavili svoje dosedanje delo na področju ozaveščanja in humanitarnih dejavnosti. Prisotnim sva povedali, da sva v času šolanja na OŠ Bičevje pod mentorstvom in tudi samoiniciativno ozaveščali ožjo in širšo slovensko javnost ter opozarjali na težave otrok, mladostnikov in starejših oseb, opozarjali na kršenje človekovih pravic, sodelovali v humanitarnih akcijah ter bili aktivno udeleženi na različnih področjih multikulturnega sodelovanja.

Prikazali sva tudi dva kratka sporočilna filma, ki sva jih v letošnjem letu skupaj s sošolci ustvarili na temo proti diskriminaciji.

 

Prenos predstavitve: Junior ambasador

 

Svečana razglasitev Junior ambasadorjev je potekala v Mostecu. Udeležili so se je tudi drugi predstavniki šolske skupnosti in Unicefovega krožka in uživali na različnih delavnicah, ki jih je za njih organiziral UNICEF Slovenija.

 

 

Unicefova igra “En svet”

V ponedeljek, 18. junija 2012 smo se učenci posameznih razredov udeležili Okrogle mize, ki jo je priredila Slovenska fundacija za UNICEF v Mini teatru. Okrogla miza je bila namenjena določenim ciljnim javnostim, posebej pa novinarjem. Praktično so želeli prikazati, kaj pomeni revščina. To so storili z delavnico, na kateri smo sodelovali mi.

Ko smo prispeli, sta nam predstavnici iz Unicefa razložili, kako bo potekala delavnica in kakšen je njen namen. Delavnica je namenjena predstavitvi razlik v poseljenosti ljudi in razporeditvi bogastva po svetu. Šest učencev je dobilo barvne liste, ki so ponazarjali določen kontinent. Ostali učenci so predstavljali populacijo kontinentov, štirje učenci so bili asistenti in so na oder prinašali stole, ki so bili uporabljeni v igri. En učenec je prikazoval 4 % svetovnega prebivalstva (cca 260.000.000), en stol pa je predstavljal 4% bogastva sveta (cca 1.800 milijard dolarjev). Največ bogastva na število prebivalstva (po podatkih iz Fischerjevega Svetovnega Almanaha, 2008) je imela Evropa in severna Amerika, najmanj pa Afrika, Avstralija in latinska Amerika. Po populaciji je imela največ prebivalcev Azija, najmanj pa severna Amerika in Avstralija. Ko smo to uprizarjali smo ugotovili, da so v nekaterih celinah razmere zelo nepravične, saj je Azija imela šest stolov in šestnajst učencev. Severna Amerika je imela osem stolov in enega učenca. Da bi pred občinstvom vse potekalo po načrtu, smo pred začetkom okrogle mize trikrat izvedli igro. Ko je občinstvo prišlo, smo se razporedili po njihovem domnevanju. Nato smo se postavili v položaj realnosti. Občinstvo je bilo presenečeno nad njihovimi napačnimi sklepi. Pri večini niso veliko zgrešili, na primer Aziji so namesto 16 prebivalcev dali 13, Afriki so dali preveč prebivalcev in pri Avstraliji so prisodili preveč bogastva , kot ga v resnici imajo. Voditelj predstave je bil novinar iz POP-TV Janez Usenik. Občinstvo je po naši predstavitvi imelo okroglo mizo na to temo in najbrž so iskali tudi rešitev za to krivično porazdelitev premoženja na prebivalce. Po predstavi smo šli nazaj v šolo. Pot je bila malo daljša kot za v mesto, vendar nam je dala čas za razmislek o krivicah na našem svetu. V Evropi, kjer so ugodne razmere za življenje, je tudi revščina prisotna, a na drugačen način kot drugje. Prebivalce Azije in Afrike imajo slabše razmere za življenje in zato je več revščine. Upamo, da se je občinstvo naučilo veliko od naše predstavitve in, da bodo našli dobro rešitev in poskusili narediti svet boljši dom za vse.

Minka Jerala in Mirna Uran, predstavnici šolske skupnosti