Otroški parlament 2014-2015

Otroški Parlament je iniciativa ZPMS, ki ima na OŠ Bičevje že skoraj kultno tradicijo. Kot lansko šolsko leto, se nam je tudi letos uspelo z predstavnikom naše šole, spet udeležiti prav vseh stopenj debatiranja med delegati iz vse Slovenije.

Okoli konca oktobra je na šoli potekalo prvo zasedanje Šolskega Otroškega Parlamenta OŠ Bičevje, ki ga zaradi prevelike mnenjske razlike ne obravnavamo kot izredno konstruktivnega. Kljub vsemu pa smo intenzivno predebatirali prav vse podteme na glavno temo, ki se je letos glasila »Izobraževanje in poklicna orientacija«.

Zaradi dejstva, da delegati ŠOP OŠ Bičevje še nismo uspeli sprejeti potrebnih sklepov in predlogov, tako kot tudi možnih resolucij na problematiko podtem, je bil predsednik ŠOP zavezan ponovno sklicati delegate na ponovno zasedanje. Tokrat pa nam je šlo malce bolje, saj smo naš fokus usmerili predvsem na manjkajoče in prav tako zahtevane resolucije, ki so potrebne za napredovanje ideje na nadaljnje stopnje sistema Otroškega Parlamenta. Po petih urah močnega »možgačkanja«, kot bi temu rekla naša čudovita mentorica, Alenka Fajfar Gnezda, smo na mrzel novembrski dan le uspeli doseči skupni glas.

S sprejetimi sklepi (med drugim tudi Tržnica poklicev), smo se štirje demokratično izvoljeni delegati (trije zares izvoljeni – Alja Kregar, Ida Ključevšek, Tara Mlekuž; četrti je bil predsednik delovnega predsedstva na območnem nivoju – Jaka Smrekar) odpravili na naslednjo postojanko – Območni Otroški Parlament, ki ga je letos organizirala…. Prav naša šola! Torej se nam prav daleč ni bilo potrebno odpravljati.

Debatiranje je bilo po pričakovanjih intenzivno, naš glavni nasprotnik ni bila sosedska stranka, temveč neusmiljeni čas. Stalno nas je lovil. In kot da to ne bi bilo kot samostojno dejstvo zadostujoče – saj smo imeli mladi marsikaj za povedati – so se predstavitve resolucij oz. projektov zavlekle v nekonstruktivne prestavitve posameznih šol. To je predsednik, Jaka Smrekar, dokaj ostro prekinil, saj je vodstveni komite moral držati korak z zelo omejenim časom za debato in realno uro. Kljub nesimpatični potezi predsednika nekaterim šolam in njihovim delegatom, je bil Območni Otroški Parlament regije Vič-Rudnik voden s strukturo in na koncu bil pripeljan tudi do kar pozitivnega izida, upoštevajoč vse zaplete med samim zasedanjem.

S tem je bila območna stopnja zaključena in naš predlog za temo prihodnjega leta »Tabuji moderne družbe« se je uspel uvrstiti na naslednjo stopnjo – Mestni Otroški Parlament. Letos sta se ga udeležila dva delegata naše šole, in sicer: Jaka Smrekar (ponovno v vlogi predsednika zasedanja) in Ida Ključevšek (ponovno v vlogi aktivnega delegata).

Otr_parlametn-2014-150001 Otr_parlametn-2014-150002 Otr_parlametn-2014-150003

Predlogi akcij za parlament 2013/14

Predlogi akcij za šolski parlament

 

PRVA AKCIJA

Naziv akcije: Greh se pove, grešnika pa ne

Cilj akcije: izmenjava kritike med učenci in učitelji, boljše sodelovanje med učenci in učitelji.

Aktivnost – kratek opis: dve zbiralni mesti, kjer učenci in učitelji oddajajo sporočila s kritiko na določena vedenja, ki niso primerna. Za preprečitev morebitnih izkoriščanj akcije za žaljive namene posameznikov, se sporočila pred akcijo pregledajo. Ko so se na zbiralnih mestih sporočila nakopičijo, se prične akcija. Organizira se sestanek za vse, ki so pripravljeni sodelovati. Sestanek ne bi bil obvezen, je pa zaželena čim večja udeležba, saj le tako lahko pripomoremo k boljšem sodelovanjuin odnosi med mentorji (učitelji) in učenci.

Predvideni zaključek akcije:

Boljši odnosi med mentorji in učenci.

 

DRUGA AKCIJA

 

Naziv akcije: Participacija mladih v svetu odraslih

Cilj akcije:demokratična možnost sodelovanja učencev (tako imajo možnost sodelovati o spremembah šolskih zadev, ki se nanje navezujejo).

Aktivnost – kratek opis:

S postopkom lahko začnemo šele, ko zberemo dovolj resne ideje oz. ideje, ki imajo potencial in so uresničljive. Idejo/e lahko predlaga kdorkoli. Nato pa se jo posreduje razrednemu predstavniku šolske skupnosti ali razredniku. Ta bo nato idejo predlagal za debato na sestanku šolske skupnosti in v primeru, da se ideja ugotovi za ustrezno in zmožno uresničitve, se prične postopek glasovanja. Glasovanje se izvaja na razrednih urah razredne stopnje (6.-9. razred), kjer razrednik zbere glasove, ki so anonimni. Glasove se prešteje na sestanku šolske skupnosti. Rezultate glasovanja nato posredujemo na sestanek sveta šole, kjer nato idejo zavrnejo/potrdijo. Če je ideja dokončno potrjena se prične uresničevati.

Preden je ideja realizirana lahko traja, za hitrejšo realizacijo pa je zaželena pomoč aktivih učencev.

Primeri tem glasovanja: ND, ŠD, KD, šolska prehrana, druge ideje

Skica postopka: Ideja à Šolska skupnost à glasovanje à svet staršev à uresničitev

Predvideni zaključek akcije:

Končan postopek glasovanja(uresničitev idej/e), ki je naveden zgoraj. Akcija se lahko organizira večkrat.

Območni parlament 2012/13

Ugotovitve in sklepi sprejeti na Šolskem OP na temo Odraščanje:

1. Samostojnost in odgovornost

– Večina ne želi odrasti in s tem sprejeti odgovornosti, ki jih imajo odrasli

– Odgovornost à Sprejeti posledice svojih dejanj in se odločati ter razmišljati s svojo glavo, včasih pa je nujno prevzeti odgovornost.

– Samostojnost à Samostojnost se razvija skozi leta, motivacijo in iz izkušenj, ki

nam omogočajo manjšo odvisnost od pomoči drugih.

 

2. Strahovi ob odraščanju

Večina predstavnikov (naše) šole se boji odrasti, zaradi vedno večjega

sprejemanja odgovornosti in drugih razlogov kot so morebitni neželen

poklic, slaba plača, ne izpopolnjevati pogojev za zaželeno izobrazbo, itd.

 

3. Samozavest

– V odraščanju se razvija, glavni vpliv na razvijanje samozavesti so starši,

boljši prijatelji, nato pa tudi širša družba oz. ostali.

– Samozavest à Biti neobremenjen s svojo podobo in osebnostjo, kar

vodi v sproščenost in hitro prilagajanje različni družbi

– Ob pomanjkanju samozavesti lahko pride do slabega počutja ali huje

do bolezni in samo-škodovanju

– V primeru, da je samopodoba nerealna pa se lahko posameznik razvije v

sebičnega, razvajenega, samovšečnega osebka, ki ne spoštuje drugih

– Če uživamo alkohol ali druge droge se za krajši čas počutimo mnogo bolj

samozavestno

 

4. Spolnost

– Starejši učenci à Zanimanje, radovednost in le malce sramežljivo debatiranje

ob temi

– Mlajši učenci à Zelo sramežljivi, zmedeni in še nezreli za resen pogovor o

spolnosti

– Spolnost à Intimen, ljubezniv (z izjemo morebitnega posilstva) odnos med

dvema posameznikoma

– Zaradi predsodkov so lahko homoseksualni pari diskriminirani in zaničevani

– Na spolnost zelo vpliva samopodoba in samozavest

 

5. Starši

Lastnosti in načine vzgoje staršev v našem odraščanju smo razdelili na:

àPozitivne

– Deljenje izkušenj in znanja

-Preskrba z osnovnimi potrebami

– Vzbujajo občutek varnosti

– Vplivajo na razvijanje naših spretnosti (motivacija, itd.)

à Negativne

– Nelagodje

– Občutek izolacije, zaradi prekomerne zaščite

– Ignoriranje in neupoštevanje naših želj in odločitev

– Morebiten slab vpliv na naš razvoj

 

6. Vrednote v odraščanju

– Vrednota à lastnost, ki nam veliko pomeni

– Trajne vrednote à spoštovanje, zaupanje, odgovornost, vljudnost, sreča

– Vrednote v trenutku à Izobrazba(ocene?), prijateljstvo, počitek, hrana